Zoznam E-čiek v potravinách

Goto down

Zoznam E-čiek v potravinách

Odoslať  Empathy za Št august 30, 2012 3:29 am

ZOZNAM E-čiek v potravinách. Číslo za celkovým názvom za zátvorkou je číslo ŠKODLIVOSTI, 1-najmenšia, 6-najväčšia škodlivosť.

E100 Kurkumin (Cl přírodní žluť 3) 1
E101 Riboflavin (vitamín B2) 1
E102 Tartrazin (Cl potravinářská žluť 4) 4
E104 Chinolinová žluť (Cl potravinářská žluť 13) 3
E107 Žluť 2G 6
E110 Žluť SY (Cl potravinářská žluť 3) 5
E1100 Amyláza 1
E1102 Glukosaoxidasa 4
E1103 Invertasa 2
E1105 Lysozym 2
E120 Košenila, kyselina karmínová, karmíny 6
E1200 Polydextrosy 2
E1201 Polyvinylpyrrolidon 4
E1202 Polyvinylpolypyrrolidon 4
E121 Citronová červeň 2 6
E122 Azorubin ( Cl potravinářská červeň 3, Karmoisin ) 3
E123 Amarant ( Cl potravinářská červeň 9 ) 6
E124 Ponceau 4R ( Cl potravinářská červeň 7 ) 5
E127 Erythrosin ( Cl potravinářská červeň 14 ) 4
E128 Červeň 2G ( Cl potravinářská červeň 10 ) 5
E129 Červeň Allura AC ( Cl potravinářská červeň 17 ) 4
E131 Patentní modř V 4
E132 Indigotin ( Cl potravinářská modř 1 ) 5
E133 Brilantní modř FCF ( Cl potravinářská modř 2 ) 5
E140 Chlorofyly a chlorofyliny 0
E1400 Dextriny 2
E1401 Škrob pozměněný působením kyseliny 2
E1402 Škrob pozměněný působením zásady 2
E1403 Bělené škroby 2
E1404 Oxidovaný škrob 2
E1405 Škrob pozměněný působením enzymů 2
E141 Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů 1
E1410 Fosfát škrobu 2
E1411 Diškrobový glycerol 3
E1412 Zesíťovaný fosfát škrobu 2
E1413 Fosfát zesíťovaného fosfátu 2
E1414 Acetát zasíťovaného fosfátu škrobu 2
E142 Zeleň S ( CI potravinářská zeleň ) 3
E1420 Acetát škrobu 2
E1422 Acetát zesíťovaného adipátu škrobu 2
E143 Fast green FCF 4
E1440 Hydroxypropylether škrobu 2
E1442 Hydroxypropylether zesíťovaného fosfátu škrobu 2
E1450 Sodná sůl oktenylsukcinátu škrobu 2
E150 Karamel 1
E151 Brilantní čerň BN 4
E153 Uhlík z rostlinné suroviny ( Rostlinná čerň ) 3
E154 Hněď FK ( CI potravinářská hněď 1 ) 4
E155 Hněď HT ( CI potravinářská hněď 3 ) 5
E160a Karoteny ( CI potravinářská oranž 5 ) 1
E160a(i) Směs karotenů 1
E160a(ii) Beta-karoten (provitamín A) 1
E160b Annato, Bixin, Norbixin 4
E160c Paprikový extrakt, Kapsanthin, Kapsorubin 1
E160d Lykopen ( Přírodní žluť 27 ) 1
E160e Beta-apo-8-karotenal 1
E160f Ethylester kyseliny beta-apo-8-karotenové 1
E161a Flavoxantin 1
E161b Lutein ( Smíšené karotenoidy, xanthofyly ) 1
E161c Kryptoxantin 0
E161d Rubixantin 1
E161e Violoxantin 1
E161f Rhodoxantin 1
E161g Kanthaxanthin ( CI potravinářská oranž 8 ) 3
E162 Betanin ( Betalainová červeň ) 1
E163 Anthokyany 0
E166 Santalové dřevo 0
E170 Uhličitany vápenaté 1
E171 Oxid titaničitý ( titanová běloba ) 3
E172 Oxidy a hydroxidy železa 2
E173 Hliník ( CI kovový pigment ) 4
E174 Stříbro 4
E175 Zlato 1
E180 Litholrubin BK 4
E182 Orchil ( Lakmus ) 4
E200 Kyselina sorbová 3
E201 Sorban sodný ( Sorbát sodný ) 3
E202 Sorban draselný(Sorbát draselný) 3
E203 Sorban vápenatý (Sorbát vápenatý) 3
E209 Heptyl p-hydroxybenzoát (Heptylparaben) 4
E210 Kyselina Benzoová 5
E211 Benzoan sodný (Benzoát sodný) 4
E212 Benzoan draselný (benzoát draselný) 4
E213 Benzoan vápenatý (benzoát vápenatý) 4
E214 Ethylparahydroxybenzoát (Ethylparaben, Ethylester kyseliny p-hydroxybenzoové) 4
E215 Ethylparahydroxybenzoát sodná sůl 4
E216 Propylparahydroxybenzoát (Propylparaben, Propylester kyseliny p-hydroxybenzoové) 4
E217 Propylparahydroxybenzoát sodná sůl 4
E218 Methylparahydroxybenzoát (Methylparaben) 4
E219 Methylparahydroxybenzoát sodná sůl 4
E220 Oxid siřičitý 5
E221 Siřičitan sodný 5
E222 Hydrogensiřičitan sodný 5
E223 Disiřičitan sodný (Pyrosiřičitan sodný) 5
E224 Disiřičitan draselný (Pyrosiřičitan draselný) 5
E225 Siřičitan draselný 5
E226 Siřičitan vápenatý 5
E227 Hydrogensiřičitan vápenatý 5
E228 Hydrogensiřičitan draselný (Kyselý siřičitan draselný) 5
E230 Bifenyl (Difenyl) 5
E231 Orthofenylfenol (O-Fenylfenol, Orthoxenol) 4
E232 Otthofenylfenolát sodný 5
E233 Thibendazol 4
E234 Nisin 0
E235 Natamycin (Pimaricin) 3
E236 Kyselina mravenčí 3
E239 Hexamethylentetraamin (Urotropi, Methenamin, Hexamin) 4
E240 Formaldehyd 6
E242 Dimethyldikarbonát (DMDC, Dimethylpyrokarbonát) 3
E249 Dusitan draselný 5
E250 Dusitan sodný 5
E251 Dusičnan sodný (Chilský ledek) 4
E252 Dusičnan draselný (Ledek) 4
E260 Kyselina octová 1
E261 Octan draselný 2
E262 Octany sodné 2
E263 Octan vápenatý 2
E265 Kyselina octová bezvodá (Anhydrid kyseliny octové) 1
E270 Kyselina mléčná 1
E280 Kyselina propionová 3
E281 Propionan sodný 3
E282 Propionan vápenatý 3
E283 Propionan draselný 3
E284 Kyselina boritá 5
E285 Tetraboritan sodný (Borax) 5
E290 Oxid uhličitý 1
E296 Kyselina jablečná 0
E297 Kyselina fumarová 1
E300 Kyselina L-askorbová ( Vitamín C ) 1
E301 Askorban sodný ( L-askorban sodný ) 2
E302 Askorban vápenatý ( L-askorban vápenatý ) 1
E304 Estery mastných kyselim s kyselinou askorbovou ( askorbyl palmitát ) 1
E306 Extrakt s vysokým obsahem tokoferolů 0
E307 Alfa-tokoferol (Alfa-tokoferol) 1
E308 Gama-tokoferol (Gama-tokoferol) 1
E309 Delta-tokoferol (delta-tokoferol) 1
E310 Propylgallát 4
E311 Oktylgallát 4
E312 Dodecylgallát (Laurylgallát) 5
E314 Guaiac Resin 1
E315 Kyselina erythorbová (Kyselina isoaskorbová) 2
E316 Erythorban sodný (Isoaskorban sodný) 2
E319 Terciální butylhydrochinon (TBHQ) 5
E320 Butylhydroxyanisol (BHA) 3
E321 Butylhydroxytoluen (BHT) 3
E322 Lecitiny (Sojový lecitin, fosfatidy, fosfolipidy) 0
E323 Anoxomer 2
E324 Ethoxyquin 4
E325 Mléčnan sodný (Laktát sodný) 2
E326 Mléčnan draselný (Laktát draselný) 2
E327 Mléčnan vápenatý (Laktát vápenatý) 2
E330 Kyselina citronová 0
E331 Citronany sodné (Citráty sodné) 2
E332 Citronany draselné (Citráty draselné) 2
E333 Citronany vápenaté (Citráty vápenaté) 2
E334 Kyselina vinná 1
E335 Vinany sodné (Vinan monosodný a disodný) 2
E336 Vinany draselné (Vinan monodraselný a didraselný) 0
E337 Vinan sodnodraselný (Seignettova sůl, Rochelleská sůl) 2
E338 Kyselina fosforečná (kyselina orthofosforečná) 2
E339 Fosforečnany sodné (Orthofosforečnany , Monofosforečnany) 2
E340 Fosforečnany draselné (Orthofosforečnany, Monofosforečnany) 2
E341 Fosforečnany vápenaté 2
E342 Fosforečnany amonné 2
E343 Fosforečnany hořečnaté 2
E350 Jablečnany sodné 2
E351 Jablečnan draselný 2
E352 Jablečnany vápenaté 2
E353 Kyselina metavinná 2
E354 L+- vinan vápenatý 2
E355 Kyselina adipová 2
E356 Adipan sodný 2
E357 Adipan draselný 2
E363 Kyselina jantarová 0
E375 Kyselina nikotinová (Vitamin B3, Niacin) 2
E380 Citronan triamonný 2
E381 Citronan železitoamonný 2
E383 Glycerofosforečnan vápenatý 1
E384 Citronan isopropylnatý 2
E385 Ethylendiamintetraacetát vápenato-disodný 3
E386 Ethylendiamintetraacetát 3
E387 Oxystearin 2
E388 Kyselina thiodipropionová 2
E389 Dilauryl thiodipropionát 2
E390 Distearyl thiodipropionát 2
E400 Kyselina alginová 3
E401 Alginát sodný 3
E402 Alginát draselný 3
E403 Alginát amonný 3
E404 Alginát vápenatý 3
E405 Propylenglykolalginát 3
E406 Agar 0
E407 Karagenan 3
E407a Guma Euchema 0
E408 Pekařské droždí 0
E409 Arabinnogalaktan 0
E410 Karubin 1
E412 Guma guar 0
E413 Tragant 3
E414 Arabská guma 3
E415 Xanthan 2
E416 Guma karaya 3
E417 Guma tara 0
E418 Guma gellan 0
E419 Guma ghatti 0
E420 Sorbitol ( Sorbit, Sorbol ) 3
E421 Mannitol 3
E422 Glycerol 1
E425 Konjaková guma 0
E430 Polyoxyethylen stearát 3
E431 Polyoxyethylen monostearát 3
E432 Polyoxyethylensorbitanmonolaurát ( Polysorbát ) 2
E433 Polyoxyethylensorbitanmonooleát ( Polysorbát 80 ) 3
E434 Polyoxyethylensorbitanmonopalmitát ( Polysorbát 40 ) 2
E435 Polyoxyethylensorbitanmonostearát ( Polysorbát 60 ) 2
E436 Polyoxyethylensorbitantristearát ( Polysorbát 65 ) 2
E440 Pektiny 1
E442 Fosfatidy amonné 1
E443 Bromovaný rostlinný olej 4
E444 Acetát isobutyrát sacharózy 2
E445 Pryskyřičný ester 3
E446 Sukcistearin 2
E450 Difosforečnany ( sodné, draselné a vápenaté ) 3
E451 Trifosforečnany - sodný a draselný 3
E452 Polyfosforečnany ( sodný, draselný a vápenatý ) 3
E459 Beta - cyklodextrin 3
E460 Celulózy ( a. Mikrokrystalická celulóza b. Prášková celulóza ) 1
E461 Methylcelulóza 1
E462 Ethylcelulóza 1
E463 Hydropropylcelulóza 1
E464 Hydroxypropylmethylcelulóza 1
E465 Ethylmethylcelulóza 1
E466 Karboxymethylcelulóza 1
E467 Ethylhydroxyethylcelulóza 1
E468 Kroskaramelosa 1
E469 Enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulóza 2
E470 Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin, hořečnaté soli mastných kyselin 1
E471 Mono- a diglyceridy mastných kyselin 1
E472 estery mastných kyselin a, b, c, d, e, f 1
E473 Estery sacharózy s mastnými kyselinami 1
E474 Sacharoglyceridy (Cukroglyceridy) 1
E475 Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami 1
E476 Polyglycerolpolyricinoleát 1
E477 Estery propylenglykolu s mastnými kyselinami 1
E478 Laktylované estery glycerolu a propandiolu 1
E479b Olej sójových bobů s glyceridy mastných kyselin 1
E480 Dioktylsulfosukcinát sodný 4
E481 Stearoylaktylát sodný 2
E482 Steroyllaktylát vápenatý 2
E483 Stearyltartarát 2
E484 Stearylcitrát 2
E487 Laurylsulfát sodný 4
E488 Etoxylované mono a di glyceridy 1
E491 Monostearát sorbitolu 3
E492 Tristearát sorbitolu 1
E493 Monolaurát sorbitolu 1
E494 Monooleát sorbitolu 1
E495 Monopalmitát sorbitolu 1
E500 Uhličitany sodné ( Uhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný, Jedlá soda, Soda Bikarbona ) 1
E501 Uhličitany draselné (Uhličitan draselný a Bikarbonát draselný) 3
E503 Uhličitan amonný (Uhličitan amonný a Bikarbonát amonný) 3
E504 Uhličitany hořečnaté ( Uhličitan hořečnatý a Hydroxid uhličitan hořečnatý ) 2
E507 Kyselina chlorovodíková ( Kyselina solná ) 2
E508 Chlorid draselný ( Sylvín ) 3
E509 Chlorid vápenatý 2
E510 Chlorid amonný 2
E511 Chlorid hořečnatý 2
E512 Chlorid cínatý 4
E513 Kyselina sírová 2
E514 Sírany sodné ( Síran sodný a Hydrogensíran sodný) 2
E515 Sírany draselné ( Síran draselný, Hydrogensíran draselný) 2
E516 Síran vápenatý (Calciumsulfat) 2
E517 Síran amonný 2
E518 Síran hořečnatý 2
E520 Síran hlinitý 3
E521 Síran sodnohlinitý 2
E522 Síran draselnohlinitý 2
E523 Síran amonnohlinitý 2
E524 Hydroxid sodný ( Louh sodný ) 1
E525 Hydroxid draselný ( Louh draselný ) 2
E526 Hydroxid vápenatý ( Hašené vápno ) 1
E527 Hydroxid amonný 2
E528 Hydroxid hořečnatý 1
E529 Oxid vápenatý ( Vápno ) 2
E530 Oxid hořečnatý 2
E535 Ferrokyanid sodný 2
E536 Ferrokyanid draselný 2
E538 Ferrokyanid vápenatý 2
E539 Thiosíran sodný 2
E541 Fosforečnan sodnohlinitý 2
E550 Křemičitan sodný 2
E551 Oxid křemičitý 1
E552 Křemičitan vápenatý 1
E553 a Křemičitan hořečnatý 1
E553 b Talek ( Mastek, Práškový talek) 2
E554 Hlinitokřemičitan sodný 2
E555 Hlinitokřemičitan draselný 2
E556 Hlinitokřemičitan vápenatý 2
E558 Křemičitan hlinitohořečnatý ( Bentonit ) 3
E559 Křemičitan hlinitý ( Kaolin ) 2
E570 Mastné kyseliny ( Stearin ) 1
E574 Kyselina glukonová 0
E575 Glukonolakton 1
E576 Glukonan sodný 1
E577 Glukonan draselný 1
E578 Glukonan vápenatý 1
E579 Glukonan železnatý 1
E585 Mléčnan železnatý 2
E620 Kyselina l-glutamová 4
E621 L-glutaman sodný 5
E622 Glutaman draselný 4
E623 Glutaman vápenatý 4
E624 Glutaman amonný 4
E625 Glutaman hořečnatý 4
E626 Kyselina guanylová 3
E627 Guanylan sodný 3
E628 Guanylan draselný 3
E629 Guanylan vápenatý 3
E630 Kyselina inosinová 3
E631 Inosinan sodný 3
E632 Inosinan draselný 3
E633 Inosinan vápenatý 3
E634 Vápenaté ribonukleotidy 4
E635 Disodné ribonukleotidy 4
E636 Maltol 3
E637 Ethylmaltol 3
E640 Glycin 1
E641 Leucin 1
E642 Lysin hydrochlorid 1
E650 Octan zinečnatý 2
E900 Dimethylsilikonový olej 2
E901 Včelí vosk 1
E902 Vosk candelilla 1
E903 Karnaubský vosk 1
E904 Šelak 1
E905a Tekutý parafín a Tekutá vazelína 4
E905b Ropná vazelína 3
E905c Ropný vosk 2
E908 Vosk z rýžových otrub 1
E912 Estery montanových kyselin 1
E913 Lanolin 0
E914 Oxidovaný polyethylenový vosk 2
E920 L-cystein 3
E921 L-cystin 5
E924a Bromičnan draselný 6
E925 Chlor 5
E926 Oxid chloričitý 4
E927a Azoformamid 3
E927b Močovina (Karbamid) 3
E928 Benzoyl peroxid 4
E929 Peroxid acetonu 3
E930 Peroxid vápenatý 3
E938 Argon 1
E939 Helium 1
E940 Dichlordifluormetan 5
E941 Dusík 1
E942 Oxid dusný 2
E943a Butan 2
E943b Isobutan 2
E944 Propan 2
E945 Chlorpentanfluoretan 3
E946 Oktafluorcyklobutan 2
E947 Vodík 1
E948 Kyslík 0
E950 Acesulfam K 4
E951 Aspartam 5
E952 Cyklamáty 6
E953 Isomalt 1
E954 Sacharin 5
E955 Cukralosa 2
E956 Alitam 2
E957 Thaumatin 1
E958 Glycyrrhizin 3
E959 Neohesperidin DC 1
E960 Steviol-glykosidy 0
E965 Maltitol 3
E966 Laktitol 2
E967 Xylitol 2
E999 Extrakt kvilajové kůry 1
avatar
Empathy
Admin

Počet príspevkov : 32
Join date : 29.08.2012
Bydlisko : Slovakia

Zobrazit informácie o autorovi http://anti-illuminati.slovakforum.net

Návrat hore Goto down

Re: Zoznam E-čiek v potravinách

Odoslať  MONST3R-SK za Št august 30, 2012 9:50 am

A 0 žiadna škodlivosť ??

MONST3R-SK

Počet príspevkov : 1
Join date : 30.08.2012

Zobrazit informácie o autorovi

Návrat hore Goto down

Re: Zoznam E-čiek v potravinách

Odoslať  adamcq0 za Št august 30, 2012 11:38 am

MONST3R-SK napísal:A 0 žiadna škodlivosť ??

Určite to tak je, napr. pri kyslíku je 0 a ten nie je škodlivý.
avatar
adamcq0

Počet príspevkov : 1
Join date : 30.08.2012

Zobrazit informácie o autorovi

Návrat hore Goto down

Re: Zoznam E-čiek v potravinách

Odoslať  WaterOne za Pi august 31, 2012 4:17 am

taky ne všechy ečka sou škodlivý
avatar
WaterOne

Počet príspevkov : 35
Join date : 30.08.2012
Age : 23
Bydlisko : Česká Republika

Zobrazit informácie o autorovi

Návrat hore Goto down

Re: Zoznam E-čiek v potravinách

Odoslať  Sponsored content


Sponsored content


Návrat hore Goto down

Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.